"Crisis weegt nog negen jaar op overheidsschuld"

Print
Zelfs als de regering de komende jaren saneert zoals ze belooft, daalt de overheidsschuld pas in 2018 tot het niveau van voor de crisis. Dat bericht De Tijd op basis van prognoses van de grootbanken en het Federaal Planbureau.

De overheid zou in 2016 een begrotingsevenwicht bereiken.

Dat is een jaar later dan de doelstelling van de regering, omdat de recessie zwaarder is dan werd verwacht bij de opmaak van het stabiliteitsprogramma. De schuldgraad bereikt een piek van ruim 102 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2011 en begint daarna te dalen, omdat de schuld dan trager stijgt dan het bbp. Pas in 2018 zakt de schuldgraad onder het niveau van 2007, het jaar voor de crisis. Deze berekeningen veronderstellen dat de overheid de miljarden die ze investeerde in de financiële sector niet recupereert, zo luidt het. Is dat wel het geval, dan is de extra schuldenlast van de crisis twee jaar vroeger weggewerkt.