Solidariteit

Niemand zal ontkennen dat er geldstromen zijn van noord naar zuid in dit land. Maar staan de Vlaams-nationalisten er eigenlijk bij stil dat heel wat Vlamingen in de 19de en in het begin van de 20ste eeuw werk hebben gevonden in het zuiden van het land? Ongeveer de helft van de Waalse namen zijn van Vlaamse oorsprong ! De solidariteit met Wallonië opheffen, is dan ook de solidariteit met het Vlaamse “volk” opheffen – wat het woord volk ook moge betekenen.

Hans VAN DE CAUTER - Brussel

Voor mensen die zich volksnationalisten noemen, is dat wel wat onlogisch. Bovendien zullen de Walen binnenkort de Vlaamse pensioenen betalen omdat de gemiddelde leeftijd in het zuiden van het land lager ligt dan in het noorden van het land. Misschien zal de economische toestand binnen 20 jaar omgekeerd zijn van die van vandaag en dan zal in geval van splitsing de solidariteit niet meer omgekeerd kunnen spelen. De Vlaams-nationalisten vergeten ook dat er ook veel interprovinciale solidariteit bestaat (bijvoorbeeld tussen het armere Limburg en het rijkere Brabant) om nog maar te zwijgen van de solidariteit tussen de rijke en arme lidstaten van de Europese Unie. Wallonië zorgt ook voor de natuurlijke en ecologische reserve van België (het drinkwater komt hoofdzakelijk uit het zuiden) en de Franstalige Belgen brengen zeer graag hun vakantie door aan de Belgische kust wat uiteraard goed is voor de Vlaamse toeristische sector.

Tenslotte is er de nieuwe theorie van het basisinkomen, die door befaamde economisten uit heel de wereld wordt verdedigd en die een oplossing is voor elke geldstroom binnen België op het vlak van sociale zekerheid. Het basisinkomen houdt in dat alle burgers beginnen en eindigen met hetzelfde startinkomen ongeacht het feit of ze werken, werkloos zijn, ziek zijn, op pensioen zijn of studeren. Dit inkomen dient hoog genoeg te zijn om grote armoede te vermijden, maar tegelijkertijd niet te hoog om het zoeken naar werk niet te belemmeren, bijvoorbeeld 500 euro. Het spreekt vanzelf dat ons systeem van sociale zekerheid hierdoor ernstig wordt vereenvoudigd. Alleen de terugbetaling van de geneeskundige behandelingen en medicamenten door het ziekenfonds zal nog een speciaal regime nodig hebben. In dit domein kunnen de verschillen tussen de gewesten en de provincies door alternatieve besparingsmaatregelen worden weggewerkt.

Het grote voordeel van dit systeem is dat niemand nog jaloers kan zijn op elkaar aangezien door deze inkomensherverdeling elke burger immers hetzelfde inkomen krijgt. De geldstromen binnen België op het vlak van sociale zekerheid zullen zo quasi volledig verdwijnen.