Jehova-getuigen

Na de onthulling van een interne (Amerikaanse) lijst van pedofiele Jehova-getuigen lijkt het stilzwijgen verbroken. De getuigen van Jehova hanteren een strak gemeenschapsgevoel, een mentaliteit van ons kent ons. Zoals bij andere sekten gebruikelijk is, wordt de buitenwereld als het grote kwaad afgeschilderd. Iedereen weet dat zelfs de jongste kinderen ingeschakeld worden om potentiële leden te ronselen. Alsof ze geen recht meer hebben op een vrije meningsuiting ! In een dergelijk klimaat worden schandalen zoals incest, kindermishandeling, pedofilie of de positie van de vrouw, in de doofpot gestopt.

-

Alleen diegene die uittreden (= verstoten) durven een tipje van de sluier te lichten. Is het niet de taak van de overheid om deze vorm van religieus fanatisme nader te onderzoeken? Naar aanleiding van 11 september heeft de Amerikaanse overheid herhaaldelijk een beschuldigende vinger uitgestoken richting .... Brussel.

Het is een oud zeer dat Europa de spil is geworden van obscure religieuze groeperingen die dankzij een gebrekkige controle prima gedijen. Daarom is het nuttig om ex-leden de nodige media-aandacht te verschaffen, als voorbeeld voor toekomstige slachtoffers.