Ouderlijk gezag

Als gescheiden vader heb ik met verwondering kennis genomen van uw wetsvoorstel om een partner van een wettelijke ouder onder bepaalde voorwaarden het ouderlijke gezag te kunnen toekennen. Zoals u weet groeien vele kinderen in deze tijd op zonder enig contact met hun eigenlijke vader (in Nederland 150.000 kinderen). Door een onevenwichtige wetgeving wordt het vele gescheiden vaders onmogelijk gemaakt een band met de eigen kinderen te onderhouden. Door uw nieuwe wetsvoorstel zal de balans nog verder doorslaan in het nadeel van de eigenlijke vader en in het voordeel van de moeder en haar nieuwe vriend.

-

Hoewel ik in Nederland woon en geen directe invloed zal ondervinden van uw mogelijke nieuwe wetgeving wil ik u toch vragen uw wetsvoorstel alsnog in te trekken en u eerder bezig te houden met wetgeving die recht doet aan beide ouders zodat onze kinderen weer met een gerust hart van allebei de ouders kunnen en mogen houden. Moeders hebben de afgelopen decennia al teveel een wig gedreven in onze maatschappij. Als vaders kunnen wij dat niet langer meer tolereren.