Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Bruno Boeykens - Lille

U zou niet alleen mij en onze kinderen een groot genoegen doen om deze reactie te publiceren in uw krant, maar eveneens de duizenden anderen die precies in dezelfde situatie verkeren! Ik spreek over 137 kinderen per dag (!!) die het contact met één van de ouders verliezen....

Met niet geringe verbazing heb ik kennis genomen van het wetsvoorstel van Kristien Grauwels (Agalev) om de samenlevende partner van de 'zorgouder' ook ouderlijk gezag op wettelijke basis toe te kennen.

Daar waar ik alle moeite van de wereld doe, om als gescheiden vader met een véél te beperkt omgangsrecht (een weekend om de veertien dagen) contact te kunnen blijven houden met onze kinderen, ijverig én ongestraft geboycot door mijn ex, moet ik vaststellen dat dit nog maar eens zou uitgehold worden!!

Kinderen 'opvoeden' heeft meer te betekenen dat enkel geld te storten, zonder zelfs maar zeker te kunnen zijn dat het ook effectief voor hen gebruikt wordt!! Kinderen opvoeden, betekent ook waarden en levensvisies kunnen meegeven, een liefdevolle omgeving, kwali-tijd met elkaar kunnen doorbrengen, en nog zoveel meer. Het is dan ook bijzonder pijnlijk te moeten lezen in uw wetsvoorstel dat bij ev. overlijden van de 'zorgende' ouder, dan de samenlevende partner de voorrang zal krijgen op de omgangsouder (die dus wel degelijk de natuurlijke ouder is!!). Dit is onaanvaardbaar en totaal onmenselijk!!!

In het belang van alle kinderen en onze toekomstige samenleving zou een dergelijk voorstel pas uitgewerkt mogen worden als eerst het gewone omgangsrecht perfect nageleefd wordt! Een kind heeft beide ouders nodig, gééf dan ook alsjeblieft de kans aan die ouders om hun vaderrol (of moederrol) te kunnen uitoefenen. Ik zou alvast niets liever willen!! Het is zo al moeilijk genoeg!!

Ondanks de wet van 13 april 1995 betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, én ondanks dat nog eens uitdrukkelijk in onze regelingsakte staat vermeld dat zij alles wat de kinderen aanbelangt met mij zou overleggen en tenminste mededelen, zet zij mij volledig buitenspel, verandert de kinderen van school naar willekeur, geeft nooit schoolresultaten door, verhindert op alle manieren dat de kinderen naar mij komen (ontelbare pv's voor boycot inmiddels), en vernielt op die manier hun affectief gevoel. Niet alleen tegenover mij, hun vader, maar ook voor hun later leven in al hun huidige en toekomstige vriendschappen.

Steeds bereid hierover met gelijk wie, van gedachten te wisselen,

beleefde groeten van een zéér liefhebbende vader (die al méér dan een half jaar zijn kinderen niet heeft kunnen zien, dank u traag werkend gerecht),

Bruno Boeykens

Wechelsebaan 24 bus 3

2275 Lille

014-88 38 41

gsm : 0474-99 89 43