Gaia

Michel Vandenbosch

Sabine Jordens - Houthalen

Eens te meer bewijst uw brief dat mensenwelzijn ondergeschikt blijft aan dierenwelzijn. Broodroof bij de circuswereld alsook de boerenstiel is gerechtvaardigd volgens Gaia.

Uw acties die volgens U tot overwinningen hebben geleid veroorzaakten enkel een verschuiving van het probleem. De honden- & kattenhandel wordt nu vooral door de hondenkennels overgenomen. Zij gaan nu immers de dieren die bijvoorbeeld vroeger op de markten terecht kwamen op- & verkopen. Hun welzijn in deze kennels is er heus niet op vooruit gegaan.

De verkoop alsook het in gevangenschap houden van "verboden dieren" bevindt zich nu volledig in de illegaliteit en is bijgevolg oncontroleerbaar geworden.

Uw zelfuitgeroepen overwinningen verdoezelen uw onmacht als organisatie om deze zwarte circuits te doorbreken.

Uw einddoel is ongetwijfeld de ultieme eliminatie van de vleeshandel, met een dramatisch verlies aan arbeidsplaatsen. Alsof dat nog niet voldoende is ijvert U tevens voor de stopzetting van dierenproeven die ook het einde betekenen van de medische zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen om onder andere kanker- & aidspatiënten te redden.

Bent U bereid om als menselijk proefkonijn te fungeren om zo de mensheid onbaatzuchtig te helpen en onze terminale zieken hoop op genezing te bieden ?