CD&V en abortus

Wanneer gaan de traditionele christen-democraten van CD&V eindelijk eens begrijpen dat de samenleving ingrijpend veranderd is en stoppen met zich te profileren op enge ethische thema’s. De bewuste brief aan artsen maar ook aan alle welzijnsinstellingen in de katholieke zuil is toch een brug te ver, zeker de manier waarin hij is geformuleerd.

Marleen Vanheusden - 3545 Halen

Uit het opinieonderzoek dat Dimarso uitvoerde voor de VLD. Werden aan 1.500 Vlamingen over een breed scala van onderwerpen vragen gesteld. Het Dimarso-onderzoek zegt dat 70 procent van de bevolking ,,voor euthanasie'' is, bij de CD&V-kiezers is dat 53 procent. Voor een partij die midden de mensen staat wordt het hoog tijd om dat eens echt te doen en te luisteren naar wat de mensen zeggen.

Veertig jaar lang heeft de CVP belet dat er over gevoelige ethische kwesties werd gedebatteerd, laat staan dat er wetgevende initiatieven werden genomen. Die keuze voor de 'ethische oppositie' keert zich vandaag tegen hun en heeft mee de frontvorming rond euthanasie in de hand gewerkt. Zowel in het verleden als vandaag stellen de christen-democraten van CD&V zich op vanuit een conservatieve behoudensgezinde houding en nog steeds denken zij dat ze zich moeten moeien met aangelegenheden die tot het privé-leven van elke mens behoren: leven en dood, huwen en scheiden, kinderen krijgen of niet.

De uitdagingen die vandaag op ons afkomen zijn van die aard dat christenen en vrijzinnigen de krachten moeten bundelen en een einde moeten maken aan de aftandse strijd tussen conservatieve katholieken en verkrampte antiklerikalen. Respect voor de menselijke waardigheid is een gemeenschappelijk streefdoel. En stond de CD&V daar ook niet voor. En akkoord er zullen nog wel verfijningen dienen te worden aangebracht aan de huidige wetgeving maar dat zal de praktijk uitwijzen en correcties aanbrengen kan je niet obv onjuiste informatie. CD&V zou beter eindelijk eens het vermanende moraliserend vingertje achterwegen laten in zulk een pijnlijke momenten voor de stervende en zijn familie en de mensen echt recht geven op zelfbeschikking. Mensen vragen niet zomaar om uit het leven te stappen. En als ze in overleg met hun naasten de beslissing nemen is dit een individuele keuze die we moeten respecteren. En respect voor je medemens is een mooie christelijke deugd.

Maar neen CD&V weigert respect op te brengen voor individuele menselijke beslissingen ze gaat nu naar het Europees Hof voor de rechten van de Mens, omdat het Hof in de zaak Pretty argumenten heeft aangehaald die volgens CD&V ook op de Belgische euthanasiewet van toepassing zijn. Maar de menselijke kant van de zaak, van de Britse Diane Pretty die een jarenlange tevergeefse juridische strijd voerde om met behulp van haar man euthanasie te kunnen plegen, vergeten ze gemakshalve als het hun uitkomt om hun groot gelijk te halen. Diane Pretty leed aan een ongeneeslijke zenuwziekte en leed onmenselijke pijnen en wou van de rechtbank enkel de verzekering dat haar man niet vervolgd kon worden wanneer hij haar zou helpen sterven. Zowel de Britse Justitie als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg verwierpen die vraag. Diane Pretty stierf uiteindelijke na jarenlang lijden een natuurlijke dood. Ontzettend onmenselijk voor een partij die vertrekt vanuit het personalisme om deze zaak als voorbeeld aan te halen om je gelijk te willen krijgen.