Guy Verhofstadt

“Verhofstadt maakt balans op van drie jaar paarsgroen” (HBvL 13/07/02). Guy Verhofstadt blikt tevreden terug op drie jaar paars-groen. Maar geldt dit ook voor de ge-wone burger? Neem nu de belastinghervorming. Heb je ooit al eens uitgerekend hoeveel % van je inkomen je jaarlijks moet afstaan aan de belastingen?

Georges Houtmeyers - 3600 Genk

Verschiet niet! Het zou wel eens kunnen dat je tussen de 30% en 45% zit. Ben je een Belgische ondernemer, dan heb je uiter-aard meer geluk. Het VBO (Verbond van de Belgische Ondernemingen) is trouwens “tevreden over het uitstekend overleg tussen de regering en de bedrijfswereld”. De ministerraad keurde on-langs op 5 juli het wetsontwerp goed om vanaf 2003 de vennootschapsbelasting te verlagen van 40% naar 34% én voor de kleinste bedrijven van 29% naar 25%. Dit is de theorie want in feite betalen de patroons gemiddeld 20% belasting op hun winsten. Dit wetsontwerp betekent een minder inkomsten voor de schatkist van 1.3 miljard euro (52 miljard BF). Maar stond in het regeerakkoord van 1999 niet dat de hervorming van de vennootschapsbelasting niet mocht leiden tot een vermindering van de staatsinkomsten? Inderdaad. Daarom kondigde minister van Financiën Reynders in maart jl aan dat er als compensatie zou gesnoeid worden in bepaal-de fiscale gunstregimes. Dus het zou een nuloperatie worden. Maar in april kwam de Inspectie van Financiën met een rapport voor de dag waaruit bleek dat de hervorming van de vennoot-schapsbelasting de schatkist ieder jaar minstens 445 miljoen euro (17,8 miljard frank) zou kosten. Dus toch GEEN nulopeatie. Nu zijn we 3 maanden later én toch gaven de groenen en de socialisten hun akkoord. Wat heeft hen van gedacht doen veranderen? Simpel, het wets-ontwerp over de ecotaksen werd in het parlement ingediend. Hiermee heeft Verhofstadt hen gesust én hun op één lijn gekregen. Alsof dit ontwerp een “groene overwinning” is : het bete-kent simpelweg een verhoging van de belasting op consumptie om de belastingsvermindering voor de patroons te doen vergeten. De gewone burger draait er weer voor op. Och ja, hoe noe-men ze dat weeral? Nieuwe politieke cultuur, ik zou het nog vergeten