Behoorlijk

In het opiniestuk van vandaag, met als titel, "behoorlijk" (HBvL 13.07.02) , maakt de journalist een balans op over de regering Verhofstadt, omdat het kabinet vandaag precies, dag op dag , drie jaar aan het bewind is. De auteur probeert dit op een vrolijke manier te doen. Hij vergelijkt de regering met een "goede" ploeg.

Michel Cremers - 3520 Zonhoven

En daar begint het. Je kan toch als rasechte blauwe supporter geen kwaad over je ploeg horen, laat staan zelf verkondigen.Vandaar dat de journalist- wellicht bewust- enkele minder fraaie prestaties van zijn ploeg achterwege laat.

Even opfrissen. Omdat de blauwe ploeg (de andere partijen zijn maar bankzitters), bij aanvang, in een onbewaakt moment, het deurtje van de volle geërfde schatkist, even op een kier liet staan, meenden alle bevolkingsgroepen dat zij op een deel

van deze schat recht hadden.Het regende dan ook bij het aantreden van de blauwe ploeg, stakingen. Nooit heeft dit land meer stakingen gekend dan de eerste twee jaar van coach Verhofstadt.

Wegens die volle schatkist, beloofde en beloofde, de nieuwe ploeg dat de mensen minder belastingen "zouden gaan betalen". Het is pas vandaag, dat de bevolking weet dat dit in het jaar stilletjes zal zijn. Nu spreekt men plots over de belastinghervorming.

Een hervorming die er in bestaat dat de federale ploeg de mensen een snoepje geeft, en dit snoepje moeten de mensen duur ( 'lees : zuur), betalen aan de lokale overheid.

De politiehervorming is die mate geslaagd dat wij vandaag her en der privébewakingsdiensten zien opduiken, omdat de politie het vele werk niet aan kan. Omdat die politiehervorming buitensporing veel geld opslorpt, moeten de burgers voor de zoveelste keer in de portefeuille tasten.

De blauwe ploeg is ook een fervente voorstander van soaps. Zo voerde zij haar eigen NMBS-soap ten tonele. Omdat aan elke soap ook een einde moet komen, lag coach Verhofstadt reeds lang op Vinckenslag om er toch maar een happy-end aan te kunnen breien.

De blauwe ploeg houdt niet van heilige huisjes, dus moesten die zoveel mogelijk plaats ruimen. Zij waren als het ware zonevreemd.

De zuivering begon in de gerechtszalen waar kruisbeelden, die zelfs de tand des tijds hadden doorstaan, plots de gerechtsbedeling gingen beïnvloeden. Ook het zingen tijdens de dag van dynastie had iets heilig, bijgevolg weg ermee. Geen Te Deum meer.

Het liedje had lang genoeg geduurd.

Om de bevolking na hun zware dagtaak wat te laten relaxen, werden drugs gedoogd, en vele mensen uitgedaagd.

Een ploeg met successen, krijgt op de duur een dikke nek. Die meent dat ze overal de eerste viool moet spelen. Zo moeide

de blauwe ploeg zich niet alleen dictatoriaal in de Vlaamse regering, wat het aantal ministers betreft. Ook het vrij onderwijs

kreeg het erg te verduren. Het vak zedenleeer werd voor de voorzitter van de ploeg zelfs een obsessie.

Of de beschreven ploeg, een goede ploeg is laat ik in het midden. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, toch zeker bij

het liberale denken. Maar ik merkte toch vandaag bij de krantencommentaren, dat niet elke journalist zo positief was voor

de blauwe coach Verhofstatdt.