Belgische solidariteit

De 'belgische solidariteit' is een mooie naam voor de reusachtige geldstroom van Vlaanderen naar Wallonie.

Benny Rutten - 3945 Ham

De goede belgen die menen dat die geldstroom vroeger in omgekeerde richting ging, toen Vlaanderen arm was, vergissen zich: het huidige, genereuse systeem van sociale zekerheid is er pas gekomen na WO II. Een drietal universitaire studies bevestigen dat Vlaanderen nooit op Waalse solidariteit heeft mogen rekenen, ook niet toen het arm was.

Vlaanderen betaalt dagelijks (!) zo'n miljard frank aan Wallonie. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar in ruil voor onze grootmoedigheid spuwen de franstaligen in ons gezicht.

Erik Donckier slaat de nagel op de kop wanneer hij zich afvraagt of men bij zulke bedragen nog kan spreken van 'solidariteit'. Het lijkt meer op afpersing op grote schaal.

Waarom laten onze Vlaamse politici dit toe?