Zorgverzekering

Zorgverzekering voor wie in Vlaanderen werkt? (HBVL 13/07/02) Toch wel enkele bedenkingen!

Jan Hermans - 3640 Kinrooi

Indien deze zorgverzekering, wat een goede zaak is, en moet worden verfijnd, alleen maar voor de werkende in Vlaanderen, van toepassing is, wat gaat men dan doen met de grensarbeiders wonen in Vlaanderen, maar werken in Nederland, en belastingen gaan betalen in Nederland?

Wat met de Europese ambtenaren, werken in Brussel maar wonen in…?Deze betalen geen frank, belastingen in Vlaanderen, toch moet de Vlaamse gemeenschap miljoenen euro bijleggen?

Wat met de studerende buiten Vlaanderen?

Dus iemand die niet in Vlaanderen werkt moet ook niet betalen, maar kan ook niet genieten van deze verzekering?

Anderen die wel hier werken en in het buitenland wonen, moet betalen en kan in zijn woonplaats genieten van deze zorgverzekering?…..Of moet hij/ zij hier worden opgenomen, of verzorgd worden, om te kunnen genieten van de tussenkomsten?