Weekendwerk

Dat de Belgen minder werken op de weekenddagen dan andere Europeanen is niet

G.J.H.

abnormaal, ik werk reeds 35jaar in een volcotinu systeem en, als u weet dat

wij nog juist 50% overhouden van ons bruto loon, dan begrijpt u het wel. In de ons omringende landen zoals Duitsland en Frankrijk zijn de vergoedingen

voor ploegenwerk onbelast, in Duitsland kan men zefs op pensioen na 25j

ploegendienst.

In ons land is er kleine aanzet naar veranderingen, vooral op deeltijds werken of vervroegd pensioen via de nationale arbeidsraad, maar dit is zeer povertjes in vergelijking met de andere landen.

Als regelmatig wetenschapelijke studies verschijnen over de belasting van

ploegenarbeid dan lezen wij die ook,maar hier hebben onze vertegenwoordigers

zowel de politieke als vakbondsvertegenwoordiging wijnig aandacht voor.

Ik ben er van overtuigd dat met een beter uitgewerkt statuut,zowel finacieel

als ergonomisch, er veel meer mensen in ploegen willen werken.