Kroningsfeesten Tongeren

Voor de Kroningsfeesten van zondag 14 juli zijn, in tegenstelling met de eerste zondag, alle Limburgse parlementsleden uitgenodigd. En ze zullen massaal aanwezig zijn. Samen met gouverneur Hilde Houben-Bertrand hebben Jo Vandeurzen, Hubert Brouns, Veerle Heeren, Theo Kelchtermans, Georges Beerden en zelfs Hugo Vandenberghe en Mia De Schamphelaere toegezegd. Ikzelf stap, zoals altijd, mee met de groep 'Het Afscheid-De Vissers'.

Riet Van Cleuvenbergen, Vlaams volksvertegenwoodigster - Tongeren

Velen vroegen zich af waarom er bij de eerste processie uitsluitend VLD'ers aanwezig waren en alle andere politici afwezig bleven bij de politieke genodigden. Ik heb ondertussen de verklaring gevonden: Voor de eerste zondag werden de uitnodigingen voor de politieke genodigden uitsluitend via het kabinet Dewael verspreid en blijkbaar exclusief gebruikt voor privé-VLD-genodigden.

Volgens mij is dat misbruik maken van de Kroningsprocessie. En dat vind ik niet netjes, temeer omdat minister-president Dewael woensdagavond in het TV1-programma 'Aan Tafel' nog verklaarde dat 'christelijke feestdagen' hem niet zo interesseren. Hij wist niet waarom 15 augustus een vrije dag is.

En toch mochten enkel de VLD-ers vorige zondag komen. Nu de mediabelangstelling voor de kroning kleiner wordt zijn blijkbaar alle politici welkom.