Onze bejaarden en hun kinderen

Een samenleving wordt beoordeeld naar de wijze waarop men met zijn bejaarden omgaat! En dat is in ons land zeer triestig! Vele oudjes hebben een te klein pensioentje en dan moeten de kinderen voor het rusthuis bijpassen en dit brengt enorm veel ruzies en drama's teweeg in die gezinnen, maar de VLD

L. De Backer - Berchem

schijnt er zich niets van aan te trekken want een wetsvoorstel van Jan Peeters (SP.A) dat reeds voor 2 jaar werd ingediend wordt steeds maar voor behandeling in het parlement door de VLD uitgesteld niettegenstaande de dringende aard van dit probleem!!!

Zij zouden toch moeten weten dat er dringend een fundamenteel sociaal debat moet worden gevoerd over deze zeer bijzondere materie. Dit debat kan en mag niet langer uitgesteld worden want de versnelde vergrijzing houdt de maatschappij in de greep!