Bert en cultuur?

Hierbij zou ik willen antwoorden op de lezersbrief "Bert en Cultuur?" in Hbvl 11 juni 2002.

Joris Houben - Maasmechelen

Hij/zij haalt in deze lezersbrief allerlei argumenten aan die totaal niets terzake doen wat betreft het werk dat Bert Anciaux heeft geleverd op het vlak van Cultuur. Bert Anciaux is inderdaad 'emotioneel' als politicus. Daar kan men voor of tegen zijn, maar het staat volledig los van zijn werk als minister van Cultuur.

Bert Anciaux zijn grootste betrachting was Cultuur open te stellen voor een groot publiek. Hoe kan men daar nu tegen zijn? Ik vind dat het zelfs een plicht moet zijn om zoveel mogelijk mensen bij het culturele gebeuren te betrekken. Uiteindelijk betalen wij, via de belastingen, allemaal mee aan de financiering van de culturele sector.

Bert Anciaux beschuldigen dat hij enkel overstapt naar een andere partij omwille van de macht is een belachelijk verwijt. Het was allang duidelijk dat Spirit nooit genoeg stemmen zou krijgen om de kiesdrempel te halen. Spirit zou dus zo goed als zeker 'verdwijnen' als partij. Is het dan niet logisch dat men overstapt naar een andere partij om op die manier zijn/haar ideeën uit te voeren? Hij is trouwens niet

de enige die dat doet. Vergeet niet dat Magriet Hermans, Patrik Vankrunkelsven en Vincent Van Quickenborne ook zijn overgestapt. Ook Jaak Gabriëls is vroeger al eens overgestapt van partij.

Bert Anciaux heeft er inderdaad voor gezorgd dat de Prijs der Nederlands Letteren niet door de Koning werd uitgereikt aan Gerard Reve. De reden hiervoor is dat

Gerard Reve aan het dementeren is en dat alle publieke toespraken door zijn partner, Joop Schafthuizen, worden uitgevoerd. En aangezien er tegen Joop

Schafthuizen een onderzoek liep naar pedofilie is het, volgens mij, logisch dat Anciaux op die manier een rel probeert te vermijden. Maakt het uiteindelijk uit van

wie Reve de prijs ontvangt? Het belangrijkste is toch dat die prijs, terecht, aan hem werd toegekend en uitgereikt.

Ik hoop óók dat het goed gaat met Bert Anciaux. Ik vind het echter spijtig dat hij zijn werk als minister van Cultuur niet heeft kunnen afmaken.