Gratis kaartgeld voor gepensioneerden

Blijkbaar bestaat er nog budgettaire ruimte om den volke enkele dingen cadeau te doen. Als pas gepensioneerde wil ik een groeiende groep onder ogen brengen van onze steevast stuntende. Wat blijkt namelijk? De kaartmiddagen van de gepensioneerden doen het niet zo goed meer.

Piet Knabben - 3640 Kinrooi

Ach, het weer, de fietspaden, de gratis bussen. Het zal er wel iets mee te maken hebben, maar toch: er zit meer achter. Een (door mijzelf & gratis gehouden! ) opiniepeiling wijst uit dat de angst voor financieel verlies een rol speelt. Wel, dit is zorgelijk: daardoor verliezen een aantal bejaarden een deel van het sociaal contact, waardoor een grotere vereenzaming dreigt met alle gevolgen vandien (zelfs zwartgalligheid, leidend tot levensmoeheid en, jawel: euthanasie!) Vandaar dus mijn dringende oproep aan in het bijzonder de SP.A: geef ons niet enkel brood (of barbecues ,SP.Anciaux), maar ook spelen! Wees niet kortzichtig en zeg niet: wij hebben toch gratis bussen en desnoods euthanasie! Maar laat b.v. aan de deur van de kaartlokalen iemand (b.v. een bode van het ziekenfonds) een zak met centjes uitdelen. Wees eens genereus, heren ministers, en betaal dit uit eigen zak anders zijn wij toch, weer in de zak gezet