11 juli 2002

Vlaanderen viert feest! Met volle glazen en smulpartijen en deze keer ontbreekt de subsidie niet. Iedereen die maar wil, kan er zijn boutje meepikken. Blijkbaar zijn de breugelianen nog niet dood, maar helaas de kleine rest rechtgeaarde Vlamingen laat zo weinig van zich horen.

Jo van Scone Lo

Zij, die het historische en culturele erfgoed willen en kunnen doorgeven, blijven vandaag zo timide, ja zo tam. De 'Vlaamse leeuw' moet blijkbaar niet meer klauwen, want 'Vlaanderen is toch al boven'! Nochtans wordt Vlaanderen nog altijd te kort gedaan!

Vlaanderen, dat zijn de dorpen die met zoveel ijver geschonden worden, of zelfs voor het algemeen nut helemaal van de kaart verdwijnen. Vlaanderen, dat zijn de steden met gratis bussen en andere favorietjes voor zijn inwijkelingen, maar vol gastarbeiders en asielzoekers, die overal thuisloos blijven.

Vlaanderen dat is nog het laatste stukje groen tussen de buildings en de blokkendozen verloren neergezet aan de rand van de stad; en kinderen, die geen speelplek meer vinden tenzij de straat waar ze doodgereden worden.

Vlaanderen, dat zijn de talloze fabrieken en loodsen te midden van de landbouwzone. Leve de nieuwe industrie! En werk voor alleman!

Vlaanderen, de wiegende zeeën van eertijds, die allang geen vlakten meer zijn van eeuwige rust. De dichters worden rebellen als ze zien wat er met dit landschap gebeurt...

En Vlaanderen viert feest met een lied alsof men de draak wil steken met een stel achterlijke boeren. Ocharme arm Vlaandren! Dan waren zij, die vielen in 'flanders field' andere en de énige echte helden!!