Twee gezichten van de VLD

Als VLD-raadslid en lid van de Raad van Beheer van het Centrummanagement in Genk wens ik te reageren op de lezersbrief "Twee gezichten van de VLD" in uw krant van gisteren.

Jan Verlinden, Gemeenteraadslid VLD Genk - 3600 Genk

In het dossier omtrent het nieuwe belastingsreglement, gesteld voor de gemeenteraad van juni, zaten de verslagen van de Raad van Beheer van het Centrummanagement, waaruit duidelijk blijkt dat ikzelf, als lid van het LVZ in het Centrummanagement, er steeds voor geijverd heb dat de stad langer financieel zou instaan voor de promotie van het stadscentrum. (Andere stedelijke adviesraden vragen toch ook geen financiële bijdrage van hun leden.)

Dat het betrokken CD&V-raadslid het niet fatsoenlijk vindt dat ik de gemeenteraadszitting verlaat als het punt omtrent deze belasting gestemd wordt, laat ik voor zijn rekening. Ik erken nog niet zo lang in de gemeentepolitiek te zitten, doch de eerste regel die ik mezelf heb opgelegd is niet aanwezig te zijn bij stemmingen waarbij jezelf betrokken partij bent, ten einde politiek opportunisme te vermijden. Als de CD&V dergelijke regel thans bekritiseert, vraag ik mij af wie hier politiek fatsoenlijk is!