Opel, André Vanhaeren, Genk

Print
Opel Antwerpen gaat volgend jaar dicht, zoveel is haast zeker. De Vlaamse regering toont steeds nadrukkelijker de symptomen van de Belgische ziekte. De sociaal-economische en financiële problemen worden met luchtledige plannen bestreden. De Belgische regering krijgt het asieldossier niet opgelost, dus volgt een regularisatie.
Daarmee is het probleem voor de Belgische overheid tijdelijk opgelost, maar voor de samenleving is het een ramp. 333 Miljard euro en met stip stijgende staatsschulden, veroorzaakt door besluiteloze en onbekwame politici, zal ons allen verarmen en onze samenleving ontwrichten. Zelfs de Vlaamse overheid is bang om in onze toekomst te investeren. De solidariteit is daarmee gered: samen arm, terug naar middeleeuwen.