Regularisatie, Michel Vaes, Hasselt

Print
de richtlijnen om tot regularisatie van illegalen te komen werden rondgestuurd onder vorm van instructies,en niet als omzendbrief,omdat iedereen weet wat er met de omzendbrief peeters over de faciliteiten in de brusselse randgemeenten is gebeurd.Kommer en kwel.Ook de huidige aanbevelingen reppen met geen woord over wat er gaat gebeuren indien de regularisatieperiode verstreken is,bvb effectieve repatriering naar het land van herkomst.Ook geen iota over de aantallen illegalen die mogelijk in aanmerking komen.Helemaal niks over de kosten van deze onvolledige regeringsbeslissing(?) die volledig door waalse politici(wathelet jr) al of niet volgens het ogenschijnlijke strikte regeerakkoord ten uitvoer zal worden gebracht.Volksverlakkerij die gewoon leidt toteen status quo met dito identieke problemen als nu.Welkom in belgie voor alle illegalen.Onderdak verzekerd(desnoods op hotel),vluchtvriendelijke gevangenissen,driedaagse onderduikmogelijkheid in geval van uitwijzing,desnoods
vluchtmogelijkheid naar engeland,en oneindige gerechtelijke procedures die uitwijzing opschorten.Als u dit een oplossing vindt mr van rompuy,dan zal uw eeuwige dwaze glimlach bij de volgende verkiezingen wel donkergroen zijn.