Prozac voor agressieve honden

Print

Prozac voor agressieve honden

Sinds 1996 is er in Vlaanderen een groep dierenartsen die zich voornamelijk bezig houdt met de studie en behandeling van gedragsproblemen bij huisdieren, nl. VDWE. Het onderzoek van de Gentse Universiteit in verband met agressie bij honden is door hen van nabij gevolgd en nu de resultaten bekend zijn gemaakt, wensen zij alle betrokkenen van harte proficiat met het schitterende werk dat is geleverd. Zij zijn tevreden dat de Universiteit nu voor de eerste maal heeft kunnen aantonen wat zij reeds geruime tijd dagelijks in hun praktijk hebben kunnen ervaren, nl. dat medicatie bij een groep van onze agressieve honden kan werken. Zij hebben reeds verschillende jaren ervaring met deze medicamenteuze behandelingen, zowel uit eigen praktijk als door hun regelmatige contacten met buitenlandse collega's, en willen vanuit deze ervaring een aantal kanttekeningen plaatsen bij het gebruik ervan. Deze behandelingswijze is maar geschikt voor een beperkt aantal honden die duidelijk moeten gescreend worden door middel van ofwel een (voorlopig onbetaalbaar) scanningsonderzoek, ofwel door een gespecialiseerd consult. Het werkt behalve in uitzonderlijke omstandigheden nooit op zich maar moet steeds aangevuld worden door een gedragstherapie die moet aangepast zijn aan de hond, de omstandigheden en de aard van het probleem. Er bestaat geen standaardgedragstherapie. Het artikel wekt de valse indruk dat gedragsproblematiek net als een verkoudheid met een pilletje te genezen is, wat niet zo is. Eigenaars gaan te snel willen medicaliseren en daardoor kunnen ronduit gevaarlijke situaties ontstaan. Misbruik van geneesmiddelen is een ernstig gevaar. Tot slot willen zij er de nadruk op leggen dat elk geneesmiddel dat in staat is om in de hersenen te werken, ook in staat is om daar ongewenste veranderingen te veroorzaken. Dit zit in de definitie van een psychopharmacum. Het is een middel dat toegediend aan een gezond persoon een psychisch probleem kan veroorzaken. Aan de andere kant is het ook, indien deskundig aangewend, soms de snelste manier om een dier veiliger of trainbaarder te maken. Naast deze groep impulsief agressieve patiënten, zijn er echter nog veel meer andere honden met gedragsproblemen. Zij hopen dan ook dat de Universiteit in samenwerking met de practici op het terrein verder onderzoek zal kunnen blijven uitvoeren om op die manier het inzicht in het ontstaan en behandelen van gedragsproblemen verder te laten tot stand komen.
Namens het VDWE : dr. Luc Van Gheluwe, dr. Myriam De Prins, dr. Christine Halsberghe, dr. Bob Proesmans, dr. Magda Westhovens, dr. Rudy De Meester.