Peumans, Jan Caubergs, Beringen

Print
Proficiat aan Jan Peumans voor zijn krachtige uitspraken als republikein. Hij verwoord de mening van overtuigde Vlamingen. Wij bewonderen zijn rechtlijnigheid. Goed zo Jan. Houzee.