Crisis maakt trucks vaker dievendoelwit

Print
Crisis maakt trucks vaker dievendoelwit

Crisis maakt trucks vaker dievendoelwit

Vrachtwagens vormen in tijden van economische tegenspoed een gewilde prooi voor dieven. In de eerste maanden van dit jaar is het aantal trucks dat in Nederland met lading en al werd gestolen, met zo'n 40 procent gestegen. Het aantal diefstallen van alleen lading steeg net zo hard.
Dat schrijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat in haar Veiligheidsbalans over 2008.

Volgens de IVW is een stijging van de diefstal van trucks een bekend fenomeen tijdens economische recessies. Het aantal gestolen vrachtwagens was in 2008 met 6,4 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Van diefstal van alleen lading werd vorig jaar bijna 12 procent minder aangifte gedaan. Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt volgens de inspectiedienst jaarlijks 350 miljoen euro schade door transportcriminaliteit. Daaronder verstaat de IVW ook onder meer vernieling, fraude en diefstal van kleinere bedrijfsauto's, motorfietsen, brommers en fietsen.