Gynaecologen

Het is gewoon een schande van de gynaecologen om die ouders zomaar te beschuldigen van winstbejag. Hoe kun je je verrijken als je je eigen kind hebt verloren! Geen enkele geldsom kan dat kind vervangen!! De enigen die uit zijn verhoging van hun inkomsten zijn de gynaecologen zelf. Als ze geen fouten maken moeten ze niet bevreesd zijn voor schadeclaims. Zo simpel ligt dat. En ocharme, ze moeten meer verzekering betalen. Nu weten ze hoe een gewone werkmens zich voelt. Die wordt constant beroofd door claims van de staat zoals steeds duurder wordende medische hulp, verplichte verzekeringen of noodzakelijke levensmiddelen zoals gewoon kraantjeswater!! Maar hun loon wordt niet evenredig verhoogd, neen want dat is niet goed voor de economie.

Jacky Bloemen - 3920 Lommel