Marc Platel

Officieel is de N-VA voor de onafhankelijkheid en voor de republiek als staatsvorm, maar Marc Platel blijf binnen het Belgische kader denken, en hij blijft de monarchie verdedigen. In zijn boek “De Belgen en hun eigenzinnige koning” pleit hij voor een koning met een protocollaire functie.

Marc Joris - Drongen

Een medewerker van Het Belang van Limburg merkte terecht op: “Ik had verwacht dat u voor de republiek zou pleiten.” Marc Platel geeft daar een tamelijk dubbelzinnig antwoord op: “Persoonlijk voel ik daar wel wat voor. Maar ik ben ook realistisch. We wonen in België, een land met twee gemeenschappen. Van waar moet de president komen? En wat wanneer de andere gemeenschap niet van hem wil weten? Ik stel ook vast dat er geen noemenswaardige republikeinse stroming is in België. We moeten daar rekening mee houden.” Het is door deze tweeslachtigheid dat de N-VA geen duidelijk profiel krijgt. Marc Platel is het hoofd van studiedienst van de N-VA. Dus mogen we veronderstellen dat hij het officiële partijstandpunt vertolkt. Maar dat is niet het standpunt van hun congres… Dubbelzinigheid troef