Rechtvaardige rechters

Een facteur,een watman of een ongeschoolde pakjesdrager ,wordt in het Brusselse niet aanvaard wanneer hij de tweede landstaal niet machtig is. Daarentegen dienen magistraten, rechters, naar ik meen toch universitair geschoolden, zich alleen in de taal van Molière uit te drukken, omdat ze vroeger van het bestaan van een tweede landstaal niet wilden weten. Deze stompzinnige rechtsgeleerden moeten nu te pas en te onpas een oordeel vellen in rechtzaken waarin ook vlamingen kunnen

Leon Bancken - Riemst

etrokken worden. Hoe kunnen deze francofone fanatici dan onbevooroordeeld recht spreken wanneer ze de taal,de ziel en zelfs een uitdrukking van spijt, van een Vlaams beschuldigde niet willen of kunnen verstaan.

Deze aanslag op de rechtstaat wordt mogelijk gemaakt onder impuls van de Francofone logebroeders gedwee gevolgd door de paarse coalitie onder wiens vleugels weggepromoveerde ex-VU-ers,omhooggevallen ex-CVP-ers en benevelde spiritisten zich verschuilen.