Tjing Tjing

In het pseudo 'life-style' programma 'Tjing Tjing' op TV Limburg zit er een

Koenraad Princen - Hasselt

item, gesponsord door een Limburgs brouwer, waarbij een drinkgrage Limburger

zo snel mogelijk een pintje bier moet leegdrinken ('ad fundum') terwijl de

lieftallige Lieve Ketelslegers de tijd meet. Wie dit het snelste kan, wint

waarschijnlijk een idiote prijs ...

Ik begrijp dit niet, er worden allerlei acties ondernomen om verstanding om

te gaan met alkohol (BOB, Politie-controles, ...), zelfs de bier-industrie

doet mee onder het motto 'Drink, maar geniet met mate' ... en dan durft men

dit te vertonen op televisie, dit heeft niets meer met genieten te maken!

Dit is gewoon een kaakslag voor iedereen die bezig is met verstandig alkohol

gebruik (Politie, Dr. Beaucourt, etc) laat staan voor de slachtoffers van