Gynaecologen

Wij behoren tot een van die 2 of 3 op 1000 waarbij alles fout liep tijdens de bevalling. Wij hebben ons kindje kunnen behouden en momenteel maakt hij het redelijk goed. Na dit gebeuren hebben wij geen klacht ingediend tegen betrokken gynaecoloog alhoewel hij nalatig is geweest (probeer dat maar eens te bewijzen). In plaats van 's nachts te komen is hij pas 's morgens rond 07.30 uur gearriveerd, wat veel te laat was. Als een landbouwer 's nachts een dierenarts verwittigt voor de geboorte van een kalf, komt deze onmiddellijk. Bij de geboorte van een kind is dit blijkbaar helemaal anders.

Verheyen - Simons - Bocholt

Als je dan in de krant leest dat volgens Dr. Johan Van Wiemeersch, voorzitter van de beroepscommissie van de vereniging van gynaecologen de ouders denken dat er hiermee geld te verdienen valt en daardoor een procedure starten tegen de gynaecoloog dan vinden wij dat een bijzonder onprofessionele uitlating van betrokken persoon en getuigt dit bovendien van geen medeleven naar de ouders toe. Dit bewijst nog maar eens dat je een nummer bent en geen persoon.

Wij zijn na de bevalling met tal van vragen blijven zitten. We wisten niet of ons zoontje zou blijven leven of hij er iets aan zou overhouden. De betrokken gynaecoloog in ons geval heeft nooit kunnen of willen uitleggen wat er fout is gelopen tijdens de bevalling. En als je dan maanden, zelfs jaren in angst moet leven over de verdere ontwikkeling van het kind dan vragen wij ons af hoe stom en onnozel deze betrokken dokter wel moet zijn om te durven beweren dat ouders er geld mee willen verdienen.

Het is bijzonder pijnlijk om zo een artikel te lezen als je dit als ouders hebt meegemaakt. Je wordt hier afgeschilderd als iemand die er financïeel voordeel uit wil halen bij alle ellende die je hebt moeten meemaken en nog meemaakt. Betrokken dokter weet blijkbaar niet welke gevoelens een mama heeft als ze bij de geboorte haar kindje nog niet eens mag aanraken en het bovendien de eerste dagen nog niet eens mag vasthouden.