Politiehervorming

Ik ben het eens met “De kern” van de heer Donckier in onze vrijdagkrant, wanneer hij stelt dat het voorstel van VLD-volksvertegenwoordiger Coveliers om een reeks politietaken uit te besteden aan de privé-sector dikke lulkoek is. Het wordt nochtans de hoogste tijd dat de federale regering een duidelijk standpunt inneemt over heel het politiegebeuren en dat zij nu eindelijk eens gaat zeggen waar het op staat en waar men met die hervorming naartoe wil.

Benny Spreeuwers - Opglabbeek

Het kan absoluut niet langer gedoogd worden dat de gemeentebesturen en de politiemensen in de huidige onzekerheid blijven en dat op die manier het gevaar bestaat dat op zeker ogenblik de veiligheid van onze burgers in het gedrang komt.

De eerste minister heeft de politiehervorming al naar zich toe moeten trekken, omdat zijn minister van binnenlandse zaken, de heer Duquesne, blijkbaar niet in staat is die hervorming tot een goed einde te brengen, maar blijkbaar heeft ook de premier zich verslikt en ziet hij nu ook in dat het één grote puinhoop is geworden die nog moeilijk op te lossen is.

Indien het op dit ogenblik nog goed gaat binnen de meeste politiezones, dan is dat vooral de verdienste van de gemeentebesturen en van de politiemensen zelf. Indien het op zeker ogenblik toch fout zou gaan, dan is dat enkel en alleen maar te wijten aan de besluiteloosheid en het gebrek aan inzicht van de federale overheid.