Genk is meer dan voetbal en frieten

Mag Genk iets meer zijn dan voetbal en frieten? In de krant van zaterdag 15 Juni 2002 zegt Dhr. Gabriels dat hij na de mijnsluiting op de eerste plaats gezorgd heeft voor werk, dan wonen en de sociale contacten die traditioneel het gemakkelijkst via de sport verlopen. Het kan niet dat volgens hem dat een balletvereniging van Genk naar Hasselt moet uitwijken wegens gebrek aan gepaste infrastructuur. Hij zegt ook dat Genk niet alleen voetbal is, maar er nog meer is. Maar wat met de Atletiek Club Genk? Deze moet al jaren haar wedstrijden, zelfs de toegewezen kampioenschappen in Hasselt houden wegens gebrek aan een gepaste infrastructuur. Deze club telt 120 leden, de gediplomeerde trainers geven verschillende trainingen per week training. De resultaten zijn er ook. Het gemeentebestuur houdt ons al jaren aan het lijntje met de beloften dat we een degelijke piste zullen krijgen. Het is makkelijk om beloften te doen en net zoals nu, wanneer het volk het niet eens is met de bedoelingen van het gemeentebestuur, een interpretatie te geven die hun goed uitkomt.

J.N.