Absurdistan

Dat hier in dit nare landje alles mogelijk is, blijkt nu weer eens uit het feit dat men de strikte regels inzake talenkennis voor magistraten in het tweetalig Brussel met de voeten aan het treden is. (HBvL - 14/6/02).

Gerard Galle - 4700 Eupen

Dit alles nog niet genoeg zijnde, zullen die ééntalige toegevoegde rechters ook nog beter betaald worden dan hun tweetalige collega's. Zoiets slaat toch waarachtig het vat de bodem uit... Van absurditeit gesproken!

Zodoende worden Franstaligen nog beloont voor het gebrek aan kennis van het Nederlands dat ze niet willen leren hebben.

Zeg nu maar zelf: zou zoiets in gelijk welk ander land mogelijk zijn?