Minister Vogels en de zorgsectoren

Als minister Vogels op haar eigen terrein geld vraagt voor het wegwerken van

Maarten Minne - Leuven

de mensonwaardige wachtlijsten in de zorgsectoren (bejaarden, gehandicapten, bijzondere jeugdzorg, inburgering, enz.), dan bezondigt zij zich volgens uw editorialist aan electoraal opbod. Nochtans, al sinds het bereiken van een akkoord over de witte woede, doet zij niets anders dan hogere budgetten vragen voor zorg. En wellicht is ze ook geïnspireerd door de situatie in Nederland, waar dit probleem inderdaad een belangrijk thema was bij de verkiezingen. Mogen wij dan niet proberen beter te doen? Uw krant wil dus de wachtlijsten "een beetje tolereren"...

Je zal maar bejaard zijn en voor je gehandicapt kind moeten zorgen, wetende dat er de komende jaren geen plaats voor je kind zal zijn. Want achter alle wachtlijsten gaan mensen schuil, mensen die de zorg die ze dragen stilaan als uitzichtloos ervaren. Of we het nu leuk vinden of niet, familiale solidariteit is niet de enige zaligmakende oplossing.