Chauffeur prinses Lilian

Bij het artikel «Prinses Lilian heeft me veel leed berokkend» (HBvL 12/06/02) laat u mij in een kaderstukje uitleggen dat een politieambtenaar oneervol ontslagen wordt wegens dronkenschap, druggebruik of diefstal. Dit zijn uiteraard niet de enige redenen waarom een politieambtenaar die over de schreef ging, zijn korps moet verlaten.

Els Cleemput, woordvoerster federale politie

Daarnaast wordt ook de indruk gewekt dat de geïnterviewde ex-rijkswachter om één van die drie redenen zou zijn ontslagen. Op geen enkel ogenblik heb ik dit meegedeeld. Wat ons betreft maken de redenen voor oneervol ontslag deel uit van het privéleven van een personeelslid en daarover geven wij nooit uitleg.

Uitzonderlijk had ik nu echter wel graag laten weten dat betrokken ex-rijkswachter niet ontslagen is wegens dronkenschap, druggebruik of diefstal.