Verplichte inning remgeld

De verplichte inning van het remgeld, zoals die maandag 10 juni j.l. werd afgesproken door de kinesisten en ziekenfondsen, zal gelden voor 70 procent van de gevallen. Ik vraag mij af of die kinesisten een glazen bol hebben, zodat zij in het begin van het jaar al weten hoeveel patiënten zij over de vloer zullen krijgen. Zij moeten toch weten hoeveel patiënten die 70 procent is. De kinesist kan/mag het

M.C

emgeld in de overige 30 procent laten wegvallen. Hij moet wel rekening houden met de sociale situatie van de patiënt. Dus als je naar de kinesist gaat moet je voortaan naast je siskaart en ziekenfondsboekje, ook uw aanslagbiljet

van de belastingen bij hebben. De zorgverstrekker moet immers kunnen zien hoeveel pijn de fiscus u al gedaan heeft. Nadat hij uw fysieke pijn wat gelenigd heeft, moet hij toch weten hoeveel pijn hij u nog in uw portemonnee moet doen.

Het gaat hier maar over een afspraak, geen vaste regel. De kinesist beslist dus nog alles zelf.