Vergissing

Naar dàt wat ik in "De Kern" (HBvL - 10/6/02) lees, kan men logischerwijze besluiten, dat er 'tien jaar geleden nog mannen en vrouwen politici van eer waren' - maar nu echter niet meer... Volgens mij is dit echter niet tien jaar, maar tientallen jaren geleden.

Gerard Galle - 4700 Eupen

Voor het overige kan ik volledig akkoord gaan met de schrijver van dit artikel.