Belastingen en grensarbeid

In het Belang van Limburg van 10 juni 2002 wordt in het artikel over de

Diederik Verweyen Voorzitter Vereniging Voor Grens

elastingaangifte aandacht besteed aan de grensarbeiders. Het is merkwaardig

dat er zo ongenuanceerd over de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag

tussen België en Nederland wordt gesproken. Het is bijlange niet voor alle

grensarbeiders gunstig om in Nederland belastingen te betalen. Vooral voor

grensarbeiders met meerdere kinderen ten laste is de kans groot dat zij in

Nederland meer belastingen gaan betalen omdat er slechts een zeer geringe

belastingvermindering voor kinderen ten laste bestaat. Ook grensarbeiders

die de werkelijk gereden kilometers in het woon-werk verkeer aangeven,

kunnen in Nederland hoger belast worden. De hypotheekrente is in Nederland

fiscaal aftrekbaar, doch hier zit een addertje (grote adder) onder het gras.

Tegenover de aftrek van de hypotheekrente staat het aangeven van een fictief

inkomen van de woning. Op langere termijn kan dit leiden tot een

belastingverhoging i.p.v. een belastingverlaging. Als men op zeker moment

geen hypotheekrente meer wenst af te trekken, wordt men door de Nederlandse

fiscus zwaar gesanctioneerd. Indien men correct wordt ingelicht over het

Nederlandse belastingstelsel, zal de massale uittocht naar Nederland wel

achterwege blijven. Dit is ook de mening van de meeste leden in de commissie

grensarbeiders, die de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag heeft

onderzocht. Blijkbaar worstelen ook "deskundigen" met fiscaliteit over de

grenzen heen.