NMBS-investeringen

Wat hebben de Limburgers ooit mispeuterd dat ze bij elk investeringsplan andermaal met lege handen huiswaarts keren? Er moet een eind komen aan deze achteruitstelling, vergelijk de cijfers met bijvoorbeeld de financieële injectie voor Waalse stations.

Rob De Wispelaere - 3530 Houthalen

Onze provincie vraagt decennia lang vers geld om de duizenden reizigers een betere dienstverlening aan te bieden. Nog steeds is het antwoord negatief...

De financiële nood overstijgt zelfs de klassieke verhouding tussen meerderheid en oppositie. Willen de Vlaamse politici een doorbraak forceren, dan rest er maar één oplossing! Isabelle Durant moet goed beseffen dat de eis om de NMBS te regionaliseren actueler dan ooit wordt.

Ondertussen wachten de reizigers/kiezers vol ongeduld op betere tijden.

Mag ik hopen op een goede afloop?