Honger in de wereld

In Rome is de top van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties bijeen. Bij de vorige top in 1996 beslisten 185 landen dat het aantal mensen dat honger lijdt tegen 2015 moest verminderen van 840 tot 400 miljoen. Zes jaar later lijden nog steeds 800 miljoen men-sen aan ondervoeding. Dagelijks sterven 24.000 mensen van de honger, 3/4 van hen zijn kin-deren. Conclusie : van de regeringen van de rijke kapitalistische landen valt niets te verwach-ten. Die zorgen er integendeel voor dat de honger alsmaar toeneemt. De profeten van de glo-balisering beloofden de derdewereldlanden voorspoed als ze hun markten openstelden. Dat deed o.a. Argentinië. Maar het IMF (Internationaal Muntfonds) blokkeert sinds december 01 elk krediet aan dat land, dat de zwaarste economische crisis kent sinds 100 jaar. Vroeger over-leefden de bewoners van de sloppenwijken rond Buenos Aires van wat ze op de vuilnisbelten vonden. Vandaag moeten ze ratten en muizen eten. Volgens het stadsbestuur leven vandaag 25.000 mensen van het inzamelen van afval. 60% van hen verdienden vroeger zijn brood als bouwvakker of kelner. Heelaas maar voor Argentinië geen geld.

Georges Houtmeyers - 3600 Genk

Maar wel geld voor nieuwe wapens. Op vraag van hun collega Rumsfeld uit de VS beslisten de Navo-ministers van Defensie op 6 juni jl om "de militaire kloof tussen Amerika en Europa te verkleinen", zoals zij dat noemen. De militaire uitgaven moeten in alle Europese landen de hoogte in. In de V.S. gaat dit jaar al 3,3 % van het Bruto Binnenlands Product naar het leger. Bush wil zelfs naar 4%. In Europa is dat nog gemiddeld 1,8 procent. Maar Europa heeft al nieuwe plannen. Acht Europese landen ondertekenden eind 2001 een akkoord voor de ontwik-keling van een nieuw transportvliegtuig, de Airbus 400M. Ze gaan er 196 van maken. Dat zal ons belastingsbetalers 25 miljard euro kosten. De VS en een aantal Europese landen beslisten ook een nieuwe straaljager te bouwen, de Joint Strike Fighter. Ze denken aan 3.400 stuks, elk ongeveer 40 miljoen euro waard. Totale factuur: 136 miljard euro. Hoeveel volstaat weeral om alle mensen van de honger te redden? 12 miljard euro. Deze waanzin moet gestopt wor-den.

Aangeboden door onze partners