Mario Vande Bergh

Het schrijnende verhaal van de mentaal gehandicapte Mario Vande Bergh is, dank zij de media, geëindigd met een vrijlating. Zijn broer had er alles aan gedaan dit onrecht ongedaan te maken. Wegens plaatsgebrek "mocht" Mario logeren tussen gedetineerden, net als 169 andere sukkelaars. Dat dit gebeurd in een periode van overbevolkte gevangenissen is ronduit wraakroepend! Waarom liet de overheid de broer van dit slachtoffer, van het kastje naar de muur lopen?

Rob De Wispelaere - 3530 Houthalen

Een trage bureaucratische molen maakte de impasse van dit dossier compleet. Bij dergelijke aanslepende dossiers dient desnoods de bevoegde minister persoonlijk tussenbeide te komen. Nood breekt wet, niet? Een zorgzame samenleving moet de zwaksten onder ons met de beste zorgen omringen.

Leven wij niet in een zogenaamde "zorgstaat"? Het menselijk drama van Mario Vande Bergh heeft 18 maanden geduurd, dankzij een broer met rechtvaardigheidsgevoel kwam er een eind aan dit menselijk drama. Mijn vraag is heel eenvoudig: Hoelang nog tot alle 169 andere mensen een aanvaardbare oplossing krijgen?

Veel mensen zijn gechoqueerd door dit verhaal, en terecht!