Volksraadpleging Genk

De Genkenaars mochten dus in een volksraadpleging zelf beslissen wat er met hun stad gebeurde. Ik woon niet in Limburg, maar ook in onze stad worden steeds maar werken uitgevoerd. Ook in onze stad zijn de mensen die geldverslindende werken

M.B.

kotsbeu. Wij moeten steeds méér voor allerlei diensten betalen en de werken hinder het normale leven en verkeer in onze stad. Bovendien heeft de bevolking deze werken nooit gevraagd, wat betekent dat er geen behoefte aan is. Toch komt er geen einde aan.

Ik dacht dus dat ons stadsbestuur van mening was dat de bevolking die werken slikte. Maar is dat wel zo? Gisteren las ik immers dat de burgemeester het veto van zijn bevolking als een "advies" wenst te beschouwen, advies waar hij geen rekening zal mee houden. Toch ongehoord! Eén persoon en een paar volgelingen

zullen dus de mensen doen betalen voor iets dat ze niet willen!