Vlaams parlement

Wat bezielt toch, zowel Vera Dua als Patrick Dewael om de instelling die zij vertegenwoordigen zulk een slechte naam te bezorgen? In plaats van een efficiënt beleid uit te stippelen, hoor je niks anders dan wederzijdse afgunst.

Rob De Wispelaere - 3530 Houhalen

Het valt wel op dat de media misbruikt wordt door beide kemphanen, misschien dat ze zonder media-aandacht vlugger tot rede komen. In ieder geval is dit gedrag ontoelaatbaar voor volwassen politici, een beetje meer zelfbeheersing zou hier niet misstaan. De oppositie lacht in haar vuistje, de voorzitter van het Vlaams parlement maakt zich terecht zorgen.

Dit middeleeuws steekspel ondermijnt de werking van een gezonde democratie en draagt evenzeer bij tot de verzuring. De Paarsgroene legislatuur sleept zichzelf verder tot de laatste halte: verkiezingskoorts?