Militairen zijn het beu

Vorige vrijdag zijn de BSD (Belgische Strijdkrachten in Duitsland). Een dag eerder kwamen 6.000 woedende soldaten op straat om hun eerlijk deel van de koek op te eisen. In alle voorgaande besparingsronden werden we in het federale ambtenarenhoekje gedrumd, nu niet meer. Federale ambtenaren krijgen dubbel vakantiegeld en ander lekkers, militairen mogen te voet op bedevaart.

Ben Quintens - 8370 Blankenberge

Vroeger hadden we dankzij onze politici een, voor ons landje, veel te groot leger waardoor velen onder ons een al te lange periode in een vreemd land (Duitsland) hebben moeten verblijven. Nu is dit leger niet meer te groot maar (weeral dankzij onze bekwame politici) te oud, onderbetaald en slecht uitgerust.

Veel militairen zijn ook de "herstructureringen" met de daarbij horende mutaties, niet vergeten. Sociale begeleidingsmaatregelen om deze mutaties en het meegebrachte leed op te vangen, waren (en zijn) onbestaand of lachwekkend.

Hoeveel ambtenaren moeten gedurende hun gehele loopbaan verhuizen??

Ook de veelvuldige buitenlandse opdrachten waren en zijn voor vele families een echte beproeving.

Hebben we dan eens een minister die een beleid tracht uit te stippelen, dan wordt hij tegengewerkt of neergesabelt door zijn collega's of door zijn generale staf.

Ook de pers gaat niet vrijuit.

Meermaals mogen we horden journalisten ontvangen bij operaties in het buitenland of andere grote gebeurtenissen, maar als het op juiste en volledige verslaggeving aan komt dan tonen ze hun ware gelaat.

Zelden of nooit zullen militairen positief belicht worden, het meest belachelijke wordt meteen uitvergroot.

Het is een koud kunstje om een onmondig iemand of organisatie, in de pers neer te sabelen, zeker als dit zogezegd "bon ton" is in zogenaamde "pseudo" intelectuele kringen.

U ziet, de militair is het meer dan beu om in de kou te blijven staan, noch zijn volk, noch zijn politici noch zijn eigen leiders (de officieren waren weer maar eens afwezig op de betoging) tonen enig begrip.

Ik hoop dan ook dat Verhofstadt "echte" ordehandhavers inzet op de nationale feestdag want met die watjes van gisteren met hun jeanettenspray en hun waterspuitjes, zal hij de woedende militairen niet meer kunnen tegen houden. Het alternatief? Boter bij de vis!