Pauw in Ordingen

Dood aan alle houtduiven, tortelduiven, spreeuwen, eksters, kraaien, uilen, merels, lijsters enz want zij doen hun behoefte op grafstenen op auto’s op daken van huizen,kortom zowat overal,waarom laat men dat gespuis zo maar vrij rondvliegen.

Wij de echte buurtbewoners van het kerkhof hopen dat de pogingen van iedereen die deze prachtige vogel wil vangen,noch lang tevergeefs zullen zijn.

R.V.

Ook op onze straat wonen mensen die een grafsteen op het bewuste kerkhof hebben,zij hebben geen enkele klacht en wensen dat die pauw nog lang in vrede mag voort leven.