Politieke transfers

Dezer dagen staat de politieke transfermarkt in het brandpunt van de

Dr. Rejan Minnekeer, N-VA-voorzitter Limburg - 3620 Lanaken

mediabelangstelling. Partijshirts worden gewisseld dat het een lieve lust

is. Met de breedste glimlach wordt van de ene dag op de andere de stap van

oppositie naar meerderheid gezet. Wie er zich druk om maakt, wordt warempel

verweten halsstarrig vast te houden aan het eigen politieke gelijk. Niemand

lijkt stil te staan bij de reactie van de man in straat op dit wansmakelijk

schouwspel.

Ook de rol van diverse media in dit alles stemt tot nadenken.

Televisieprogramma's allerhande - van Luc Alloo tot Villa Politica - bieden

politici die de eigen principes de rug toekeerden een vrij podium. Kranten

openen de kolommen voor hun diepste zielenroerselen. Helemaal te gortig

wordt het wanneer deze dames en heren, bij gebrek aan inhoudelijke

verantwoording voor hun overstap, op onfraaie wijze uithalen naar hun

vroegere medestanders. Enkele media pakten gretig uit met platvloerse

verwijten aan het adres van de N-VA en haar voorzitter Geert Bourgeois. Ook

nu weer geen woord van kritiek. Blijkbaar leefde ik met de naïeve illusie

dat in Vlaanderen een vrije, kritische pers bestond.Hoe noemde Fortuyn het

fenomeen ook weer? Demoniseren? Blijkbaar heeft men uit de affaire-Fortuyn

niets geleerd.