Communautaire twisten

In haar lezersbrief suggereert lezeres J. Fassin uit Brussel dat de bevolking in Vlaanderen groter is dan in Wallonië omdat tijdens wereldoorlog II de Vlaamse krijgsgevangenen seffens werden vrijgelaten door de Duitsers, in tegenstelling met de Waalse. (H.B.v.L. - 3/6/02) Dit is volgens mij toch de reinste onzin... Of weet deze dame werkelijk niet dat er al altijd veel meer Vlamingen dan Walen in België waren? Dus ook vóór wereldoorlog II.

Gerard Galle - 4700 Eupen