Onroerende voorheffing

'Afschaffen der onroerende voorheffing in de steden' (HBVL 03/06/02).

Jan Hermans - 3640 Kinrooi

Dit kan toch niet de bedoeling zijn, dit kan de overheid niet zomaar doen, dit is de stads bewoners bevoordeligen, tegenover de plattelands bewoners, en is dus onrechtvaardig.

Het stads bestuur kan wel de gemeentelijke belastingen op de onroerende goederen verlagen, maar dan voor alle inwoners en niet voor een gedeelte.

Een tussenkomst in de stads renovatie is misschien wel een mogelijkheid.

Maar is het niet beter de eigenaars te verplichten, de boven verdiepingen der gebouwen waar een zelfstandige uitbating op het gelijkvloers is, te verplichten deze verdiepingen bewoonbaar te maken, dat zal de ontvolking der steden zeker ten goede komen, en de leegloop tegen gaan.

Het valt toch op dat erboven de winkels in de steden, geen bewoning meer is, laten wij daar eerst iets aan doen, al is het maar van meer of extra belasting te heffen op deze leeg stand, om alzo de eigenaars aan te sporen die onbewoonbaarheid op te lossen.

Meer over herfst