Potsierlijk

Potsierlijk

Bernard De Cuyper - 8310 Assebroek

Dat Sergio een betere flikflak kan maken dan bepaalde leden uit de Vlaamse regeringspartijen is in het laatste weekend duidelijk gebleken.

Of de 7.000 ha bijkomende industrieterrein al of niet gegrond is wil ik hier uit het midden laten. Vindt u het ook niet potsierlijk dat Gabriëls, die zich de redder van de Vlaamse landbouw noemt, zonder enig overleg met de sector landbouwgrond wil inpalmen voor industrie? Dat Dua ‘de’ minister van leefmilieu én landbouw haar veto uitdrukt als er wat natuurgebied zou aangesproken worden maar over het innemen van landbouwgrond geen woord rept? Dat Geysels met venijn spuwde en De Gucht met een mislukte flikflak de groenen trachtte gerust te stellen?

Hoelang zal de Vlaamse regering de landbouwer nog aan het lijntje houden vooraleer ze de beloofde 750.000 ha landbouwgrond afbakenen?

Welke andere sector zou dergelijke rechtsonzekerheid dulden?

De meeste landbouwers zien hun bedrijf in de mist verzinken. Het is de overheid zelf die de sector in de onzekerheid en de rechteloosheid duwt! Ze jent liever de boer met veel ingewikkelde administratieve rompslomp en door zijn grond te verkleuren in paars en groen!

Wordt het nu voor u ook duidelijk dat de boer er teveel is geworden?