Kiezersbedrog, Bart De Wever, N-VA

Woensdag stond in het editoriaal van deze krant geschreven dat ik net zoals Jean-Marie Dedecker zowel de lijst voor het Vlaamse als voor het Europese parlement trek. Dat is een pijnlijke vergissing, in de eerste plaats omdat ik van dat soort van kiezersbedrog niet beschuldigd wens te worden. Ik trek immers enkel en alleen de Antwerpse lijst. Op de Europese lijst sta ik op de allerlaatste plaats als lijstduwer en dat is een aloude gewoonte voor kopstukken die een lijst wel willen steunen maar geen mandaat op die lijst ambiëren. De vergissing is bovendien extra pijnlijk, aangezien uitgerekend deze krant toch zou moeten weten dat de N-VA-lijsttrekker voor het Europees parlement niemand minder is dan Limburgs kopstuk en huidig Europees parlementslid Frieda Brepoels. Zij is onze voornaamste Europese kandidate en als lijstduwer steun ik haar ambities om opnieuw verkozen te geraken. Dat is van een totaal andere orde dan zoals Jean-Marie Dedecker zelf de lijst trekken en het verkregen mandaat van de kiezer vervolgens doorgeven aan iemand die de kiezer wellicht niet gewild heeft.

x - x