Christelijke waarden, Lode Goyens, Genk

VRT-journalist Veli Yüksel krijgt bij de Vlaamse verkiezingen een verkiesbare plaats op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst. In een vraaggesprek in Terzake een paar maanden geleden werd hem de vraag gesteld of hij zich verwant voelt met de christelijke traditie waarin deze partij geworteld is.. Dit lijkt mij een elementaire basisvoorwaarde voor een engagement binnen deze partij. Onbegrijpelijk hoe de heer Yuksel , zelf moslim, dan antwoordt dat hij helemaal geen christelijke waarden hoeft uit te dragen , die helemaal niet hoeft te belichamen om actief te zijn binnen deze partij. Zijn argument dat vele waarden binnen de SP ook “christelijk” van inspiratie zijn, en die partij van zijn kandidaten daar geen christelijk engagement vraagt, raakt kant noch wal. Als je je engageert binnen een partij als de CD&V is het toch evident dat je christen bent of op zijn minst christelijke roots hebt? Wat bezielt deze partij om mensen met een andere religieuze overtuiging, in casu moslims, in haar rangen op te nemen? Wat moet de CD&V-kiezer hiervan vinden?

x - x