Open Vld, Benjamin Swalens, Halle

De VLD toonde zich de afgelopen dagen weer zeer inconsistent: Guy Verhofstadt wil de Vlaamse economie redden door massaal te investeren in hernieuwbare energie. Twee jaar geleden bij de campagne voor de federale verkiezingen sprak hij daarentegen van volop te investeren in kerncentrales van de vierde generatie. Herman Decroo vergeleek N-Va'ers met mentaal gehandicapten, maar Karel De Gucht zou er graag mee regeren. Marino Keulen noemt de franstalige oproepingsbrieven in de faciliteitengemeenten onwettelijk, maar Guido De Padt staat toe dat mensen gaan stemmen met zulk een brief. Blijkbaar wordt niet-consequent zijn stilaan het enige consequente aan de VLD.

x - x